• Print
close

Kurser i kajak, del 2

I den föregående delen av den här artikelserien berättade jag lite om olika kurser för nybörjare som vill prova på kajak och lära sig grunderna. Men även för de som paddlat ett tag och är relativt bekväma i kajaken finns en hel del kurser för att utvecklas. Några sådana ska vi se närmare på i den här delen.

Kurser på avancerad nivå

Förutom nybörjarkursen TÅNG har horisontkajak.se flera andra kurser på olika nivåer – allt från fortsättningskurser till kurser för den som själv vill bli instruktör. För den som klarat av TÅNG är nästa steg kursen BRIS. BRIS är en tvådagarskurs som går igenom innehållet för så kallat Grönt Paddelpass. Förutom fördjupning av momenten i nybörjarkursen innehåller kursen även teknik för sjösättning och ensamräddning. Dessutom får du öva på tekniker för att stanna effektivt, kantställning av kajaken samt stöttningsteknik. Nya teoretiska inslag i BRIS berör såväl långfärdsteknik som allemansrätt.

Nästa steg är kursen KNOP, som speciellt riktar sig till dig med ett starkt intresse för teknik. Även det här är en tvådagarskurs. Efter kursen erhåller du Blått Paddelpass enligt EPP. På den här nivån specialiserar man sig inom en given sorts kajakpaddling, till exempel havskajak, och målet är då att man ska kunna klara av att paddla i vindar på sex meter i sekunden, samt klara av att hantera diverse problem som kan uppstå ute till havs. Här finns även krav på att du ska kunna utföra och assistera vid räddningsuppdrag. Blått Paddelpass examineras genom 8 kilometers paddling på öppet vatten. Vindstyrkan ska då ligga mellan 3 till 6 meter i sekunden. Därför utförs kursen också i liknande förhållanden, just för att du ska få möjlighet att öva på att paddla i tuffare väderförhållanden. Själva examinationen ingår dock inte i kursen.

Andra kurser är till exempel Turledare 1 och GSRT. I kursen Turledare 1 utbildar du dig till instruktör och kan därefter hålla kurser för de med Grönt Paddelpass. Kursen ges i samarbete med Svenska Kanotförbundet och fokuserar främst på teknik, säkerhet, ledarskap och pedagogik.

GSRT står för grundläggande säkerhet och räddningsteknik och kursen inriktar sig på just detta. Vill du fördjupa dig inom dessa moment är den här kursen något för dig. Säkerhet är såklart väldigt viktigt, och har du tänkt att ta med barnen ut med havskajak kan det vara väl värt med en extra kurs i detta.

Även Escape Outdoors erbjuder flera fördjupningskurser, till exempel fortsättningskurs i havskajakspaddling. Kursen varar i fem dagar och omfattar ungefär 40 timmar. I den här kursen går instruktörer igenom allt från paddelteknik, manövrering, navigering och incidenthantering. Escape Outdoors har även de en kurs som är speciellt inriktad på säkerhet och räddningsarbete: FSRT / GSRT – Foundation Safety and Rescue Training.

Bor du längre norrut anordnas också kurser i Luleå. Även här är målgruppen de som har paddlat ett tag och vill förbättra sin teknik. Här kan du verkligen njuta av härlig norrländsk miljö i samband med kursen.

I den här artikelserien har jag berättat lite om det utbud av kurser som finns för den som vill prova på att paddla kajak eller den som har paddlat ett tag men vill fördjupa sina kunskaper.

Förhoppningsvis har jag inspirerat åtminstone någon till att satsa på kajakpaddling!

Story Page